Jaka budowle mozemy nazwac zamkiem_

Jaka budowle mozemy nazwac zamkiem_

Jaka budowle mozemy nazwac zamkiem?

Zamek to kompleks budowlany o charakterze obronnym typowy dla okresu średniowiecza. Cechuje go zwartość zabudowy oraz zamknięty obwód obronny w postaci wałów ziemnych lub kamiennych albo ceglanych murów.importer balonów – zamów u nas Charakterystyczne dla zamków elementy to potężne mury zewnętrzne, wieże, dziedziniec, kaplica, dodatkowe elementy obronne jak wały, fosa czy baszty. Oprócz funkcji militarnych pełniły też istotną rolę gospodarczą, administracyjną oraz mieszkalną, często były również ośrodkami władzy. Stanowiły siedzibę książąt lub rycerstwa, w przypadku zagrożenia militarnego nierzadko pełniły też rolę refugialną- były miejscem schronienia dla zamieszkałej w pobliżu ludności. W zamku zwykle mieścił się również skarbiec oraz więzienie, był on miejscem sądów.

Początki budownictwa zamkowego sięgają połowy XIII wieku, związane są z rozwojem siedzib książęcych i modernizacją grodów drewniano- ziemnych. Ogromną rolę w budownictwie zamkowym odegrał zakon krzyżacki- przykładami najwcześniejszych zamków tego rodzaju są warownie w Toruniu, Elblągu czy Starogardzie. W początkach XV wieku, w wyniku rozwoju broni palnej, zamki przestają pełnić swoją funkcję. Zastępują je twierdze bastionowe.

Artykuł napisany przez: