Zamek Krolewski na Wawelu

Zamek Krolewski na Wawelu

Zamek Krolewski na Wawelu

Pierwsze murowane zabudowania w obrębie Zamku Królewskiego na Wawelu powstały prawdopodobnie już w XI wieku, czego przykładem może być palatium. Po przeniesieniu stolicy Polski z Gniezna do Krakowa powstał murowany zamek w stylu romańskim, składający się z obronnej wieży i pomieszczeń mieszkalnych. W pobliżu znajdowało się również wiele obiektów o charakterze sakralnym. Kompleks ten otoczony został murem, wzdłuż którego z czasem dodawano kolejne obiekty- budynki tzw. osady przygrodowej, wieżę i bramę. Podczas rządów Władysława Łokietka dodana została wieża, zawdzięczająca władcy swą nazwę (Wieża Łokietkowa) oraz kilka mniejszych obiektów.

Za panowania Władysława Jagiełły powstała tzw. Wieża Duńska oraz Kurza Stopka i zespół Bramy Dolnej. Niestety, pod koniec XV wieku zamek został zniszczony przez pożar. Kilka lat później odbudowano go w renesansowym stylu, niestety, niecałe sto lat po pożarze zamek ponownie został w znacznej części strawiony przez ogień. Kolejna odbudowa wzbogaciła twierdzę o elementy wczesnego baroku. W 1606 zamek przestał być rezydencją królewską- Zygmunt III Waza wraz z dworem przeniósł się do Warszawy. Pod koniec XVII wieku na zamku ponownie wybuchł pożar. Jego stan uległ znacznemu pogorszeniu podczas wojen ze Szwecją.

Twierdza przez długi czas niszczała. Podczas zaborów pełniła rolę koszarów dla wojsk austriackich. Zamek został wykupiony od Austriaków przez Galicję w 1901 roku, poddano go pracom restauratorskim i urządzono w nim muzeum. Obecnie wewnątrz znajduje się 71 sal wystawowych dostępnych dla zwiedzających.

Artykuł napisany przez: