Zamek w Gdansku

Zamek w Gdansku

Zamek w Gdansku

Zamek w Gdańsku był zamkiem krzyżackim, powstał na miejscu wcześniejszego grodu książąt pomorskich po zawarciu traktatu kaliskiego.documaster.pl – serwis kserokopiarek Początkowo pełnił funkcję ufortyfikowanego klasztoru, jednak stanowił ważny ośrodek administracyjny i militarny.siłownia pod chmurką Zbudowany został na planie kwadratu, z wieżami w narożniku. Niestety dziś nie dysponujemy żadnymi planami zamku. Przed drugą wojną światową wizerunek twierdzy umieszczony był na obrazie „Okręt kościoła” pochodzącym z XV wieku, jednak podczas działań zbrojnych dzieło zostało zniszczone. Do dziś zachowały się jedynie szczątkowe fragmenty dawnej twierdzy.

Należą do nich Baszta Rybacka, obecnie nazywana Basztą Łabędź.

Artykuł napisany przez: